BALANSRÄKNINGAR, kkr - Insyn Sverige

3628

Deklaration - Momsfordran in i NE, eller ändra - Flashback

Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9. Låneskulder skrivs in i ruta B13. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder B8 Övriga fordran, felaktigt värde? Skapad 2020-06-02 12:21 - Senast uppdaterad 9 månader sedan. Carl Pärsson. Inlägg: 0.

  1. Vandringssko bred läst
  2. Vad kännetecknar leddjur
  3. Hufvudstaden se

2 065. Övriga räntebärande Svar: Övriga fodringar B8 ‎2020-02-07 16:15. Det är andra fordringar än kundfordringar , t ex förskottsbetalningar till leverantörer eller liknande. Inte alla som har något till denna ruta Bokslutsunderlag, Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Bokslutsunderlag, Maskiner och inventarier B6 Bokslutsunderlag, Varulager B7 Bokslutsunderlag, Kundfordringar B8 Beslutsunderlag, Övriga fordringar B9 Bokslutsunderlag, Kassa och bank B14 Bokslutsunderlag, Skatteskulder B14A Bokslutsunderlag. Senast ändrad: 2020-03-06 13.33 2/9 1400 Lager B6 Rad Rad 1500 Kundfordringar B7 Rad Rad 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 2020-05-19 övriga momspliktiga intäkter 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster 3500 Fakturerade kostnader 3700 Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2 3900 Övriga rörelseintäkter R1/R2 7401 R2 Momsfria intäkter 3100 Momsfria intäkter 3700 Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2 3900 Övriga rörelseintäkter R1/R2 Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen.

Årsredovisning Vaxholmsvatten 2019.pdf - Roslagsvatten

484 792. Rörelsekostnader. Drift.

Övriga fordringar b8

ÅRSREDOVISNING 2017 - Sandvik Group

Övriga fordringar b8

-. -. Nettoresultat finansiella Övriga fordringar. 681. 599. 3 066. Avtalstillgångar 2020-2024.

44 Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 23 (8) KSEK.
Foretag uddevalla

Övriga fordringar b8

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2015 2014 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Omsättningstillgångarna delas in i varulager m.m., kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank.

Drift.
Adressuppgifter spar

Övriga fordringar b8 beräkna årsinkomst före skatt
korean historical drama
sto eric b
vårdcentralen forshaga nummer
personalkollen kontrolluppgifter
hur lange far man ta ut foraldradagar
gifte sig med okänd

Årsredovisning 2017.pdf - Brf Safiren 1618 - Bostadsrätterna

88 412. Kortfristiga fordringar. Avräkningskonto HSB. 2 643 800. 1 943 428. Övriga fordringar.

Verksamhetsberättelse 2006 - Trafikförsäkringsföreningen

B9. Kassa och bank. 1920. Eget kapital. B10 Eget Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Om det är en fordran ska du istället föra in värdet i ruta B8. Beräkna leverantörsskulder inklusive moms och för in dem i ruta B15. Finns det övriga  16, Omsättningstillgångar. 17, A2, Fordringar hos koncernbolag.

Senast ändrad: 2020-03-06 13.33 Övriga justeringar av resultatet m m Å Räntefordringar R4 B8 Å Ränteinkomster R4 B16 Beloppet minskar R4 för 2012 Å Ränteskulder R8 B16 Belopp även i ruta 3 under Övriga Uppgifter. Å Ränteutgifter R8 neg B8 Belopp även i ruta 3 under Övriga Uppgifter. Å Momsfria fordringar R2 B8 Å Övriga skulder Se utbetalningstyper B16 Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen.