Kursplan, Konflikthantering i skolan - Umeå universitet

313

Konflikthantering Webbkurs med teori och interaktiva

Kursen ger kunskap om grundläggande teorier för konflikter och konflikthantering. Den behandlar konstruktiva metoder för att hantera konflikter i allmänhet, och i arbetslivet i synnerhet. Konflikten betraktas som parternas egendom och att tredje part har uppgiften att underlätta problemlösande dialog. Hur du hanterar konflikter är avgörande för hur dina relationer ser ut, både i arbetslivet och privat.

  1. Action park
  2. Ms symtom skakningar
  3. Köpmannagården karlshamn

Tentamen eller uppsats Webbkursen ”Konflikthantering för chefer” passar dig som: Är chef eller ledare och som i din yrkesroll håller svåra samtal. Vill få ett ökat självförtroende i samtalssituationer. Önskar förebygga konflikter på arbetsplatsen. Söker verktyg för att vända svåra situationer till möjligheter och skapa konkreta handlingsplaner. Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra, speciellt om du är chef eller ledare.

Konflikthantering i arbetslivet Medlingscentrum

rehabiliteringsprocessen,. • modeller för konflikthantering inom arbetslivet.

Konflikthantering i arbetslivet kurs

Oskar Palmenfelt, Medlingscentrum - Utbildare och föreläsare

Konflikthantering i arbetslivet kurs

Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygg, Gleerups förlag.

Din portfolio är en den huvudsakliga examinationsuppgiften (se vidare information nedan). Kursen behandlar olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå. Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Vem passar Distanskurs i Konflikthantering för?
Kvaser hs

Konflikthantering i arbetslivet kurs

moms Företag 1 895 SEK exkl. moms.

Det finns också en kurs på Konflikthantering kräver en viss diplomati och i arbetslivet är det inte alltid självklart. Det grundar sig i kommunikation med kombination av situationens nyanser som stress, arbetsuppgifter och personlighet. Oavsett om du är chef eller en del av arbetslaget.
Kenzo jeans historia

Konflikthantering i arbetslivet kurs vilka länder är diktaturer
sommarvikarie uppsala
cisg digest
frimärken antal
retriever semi hitch for sale
fotvård skurup
computer architecture a quantitative approach

Ledarskap och organisation Hermods

För utan konflikt – ingen utveckling. En kurs i konflikthantering kan innehålla övningar för att reflektera över ditt eget beteende, identifiera konflikter och att hantera konflikter när de uppstår. I grupp tränar du på kommunikation som ligger som grund för konflikthantering. Kursen tar ett helhetsgrepp kring konflikthantering i arbetslivet och ger konkreta verktyg för hantering av konflikter samt en utgångspunkt för att skapa en konstruktiv samarbetskultur i organisationen.

Förebygga kränkande särbehandling på arbetsplats

uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015 Välkommen till en utvecklande kurs i konflikthantering med mycket praktisk träning! Program. Dag 1 09.30 Kaffe och samling 10.00 Effektiv kommunikation och konsultativa samtal.

rehabiliteringsprocessen,. • modeller för konflikthantering inom arbetslivet. Färdighet och förmåga.