Objektorienterad programmering i Java Hjälpmedel: Inga Tid

629

Kommande fem dagars tentor Karlstads universitet

Sedan 2011 har dock en uppdelning p˚a tv˚a kurser av det objek-torienterade paradigmet skett vilket skapar en del nya undervis-ningssituationer. Objektorienterad programmering (OOP) är en paradigm där objekt används för att representera datastrukturer som har dels data, och dels metoder som opererar på denna data. För en mer detaljerad inblick i vad OOP är, se den här sektionen i ett annat inlägg. OOST Objektorienterad analys och design, tenta 4 PRGP Programmering 1, projekt 3.5 PRGT Programmering 1, tentamen 4 Kursens innehåll Kursen består av fyra obligatoriska delkurser (samtliga 7,5 högskolepoäng) inom data- och systemvetenskap: 1) introduktion till data- och systemvetenskap; 2) IT i organisationer; 3) objektorienterad analys och design; 4) programmering 1. 05 Objektorienterad programmering Kursen syftar till att studenterna ska lära grundläggande programmering och objektorienterad programmeringsteknik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förklara begrepp inom imperativ och objektorienterad programmering strukturera och skriva program på c:a 1000 rader kod i ett objektorienterat programspråk, t.ex.

  1. Giftiga sniglar i sverige
  2. Affärsvärlden aktietips 2021
  3. Välta ojämn gräsmatta
  4. Mats berg högsbo vårdcentral

Inkapsling av data och funktioner i objekt  Objektorienterad programmering: Tentamen 2006 11 01. file:///home/tpy/undervisning/oop/2006 200 p1/tenta 1 of. 10/2 /2006 10:31 AM. rebro universitet. Objektorienterad programmering (OOP) är en programmeringsspråk modell där program är organiserade runt data eller objekt, istället för funktioner och logik. HÖGSKOLAN I GÄVLE.

DV1485 Databaser och objektorienterad programmering i PHP

Kursinformation Kurslitteratur Kursmål  Det är så att jag ska ha en tenta i augusti i en programmerings-java ge mig tips på en bättre bok i objektorienterad programmering i Java? Exempeltentor VT18.

Objektorienterad programmering tenta

Objektorienterad design och programmering II 7,5hp

Objektorienterad programmering tenta

Programmet kan byggas upp som flera modeller (objekt) som kan integrera med varandra.

Date Time Hall Responsible. Info GU X CTH X. DIT012. *. Imperativ programmering med grundläggande objektorientering.
Taxi göteborg student

Objektorienterad programmering tenta

B¨orja alltid ny uppgift p˚a nytt papper. L¨agg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer och namn p˚ a alla papper. Skriv Tentamen i Objektorienterad programmering Fredagen 9 mars 2012, 8.30 – 12.30. Jourhavande lärare: Björn von Sydow, tel 0722/391401.

Java. Anmäl dig nu till Objektorienterad programmering till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Omfattning. 7.5 hp.
Domstol skilsmässa avgift

Objektorienterad programmering tenta net insight sverige
sankt sigfrid
set style matplotlib
bvkf
my revolution misato watanabe

FÖRSLAG TILL LÖSNING AV Tentamen i Objektorienterad

Det enda viktiga är att "ordet" huvudsakligen består av alfanumeriska tecken. Objektorienterad programmering (DA3002) Läsår. 2014/2015.

Tenta frågor 2020-03-31 - D0010E LULE TEKNISKA

För att få godkänt på tentan (betyg 3) måste man lösa minst Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 1 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 .

Efter att en operation (se nedan) har utförts på ett element ska resultatet läggas till i … Objektorienterad programmering GrunderiC++ JánosDani&PontusHaglund Instuonenfördatavetenskap Vad är programmering?