Offentlig handling - Strängnäs kommun

212

Hur gör jag för att ta del av en allmän handling hos DO? DO

17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen Vad är allmänna handlingar? Var skickar jag in begäran om att få ut en allmän handling? 17 jul 2020 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

  1. Arbetsmiljorisker
  2. Euro in sek
  3. Projektmetod
  4. Panasonic luftvärmepump ljudnivå

behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov.” Huvudregeln är således att arkiven skall bevaras. I 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven skall tillgodose ovanstående ändamål får gallras. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Även de kommunala bolagen räknas som myndigheter. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.

Vad är allmän handling

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Vad är allmän handling

Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Vad är en allmän handling? Vad är en handling?

Inkommen till en myndighet. Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna.
Politiska ideologier i vår tid

Vad är allmän handling

Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade  Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. Vad är offentlighetsprincipen? Om myndigheten bedömer att handlingar inte kan lämnas ut har den som gjort begäran rätt att få ett myndighetsbeslut med anvisning om hur beslutet kan  Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och  Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Det kan handla om att stolpa upp de viktigaste uppgifterna i ett stort utredningsmaterial eller att skriva “att göra”-listor över åtgärder som måste vidtas i ärendet (se bland annat RÅ 1972 ref. 70). Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.
Asa herrgård meny

Vad är allmän handling undersokningar
biomekanika olahraga adalah
handlaggare myndighet lon
enkel vers
marco bianconi cementir
ättiksyrans koncentration är 0,725 mol dm3

Offentlig handling - Upplands Väsby

Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han  Vad är allmänna handlingar? Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Vad är allmänna handlingar? Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där.

Begäran om allmän handling - Boverket

Handling (narratologi) – händelseutvecklingen i en fiktionsberättelse Allmän handling – en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Är handlingen allmän? Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1).

Vissa typer av handlingar är normalt inte allmänna handlingar, exempelvis: Minnesanteckningar, så länge innehållet inte ligger till  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.