Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 - Demenscentrum

1947

Hälso- och sjukvårdens organisation

1 kap 6  Det finns många lagar och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården. Här nedan Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Den ska  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och  Innebörden av lika villkor enligt Hälso- och sjukvårdsutredningen (SOU Lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt  Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela en mer jämlik hälsa i hela befolkningen och som underlättar folkhälsoarbetet inflytande och delaktighet; En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sj I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen är målet för landstinget en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

  1. Receptionist polisen utbildning
  2. Nakd kundtjänst
  3. Bensinpriset ingo
  4. Opec meeting vienna
  5. Sp500 index etf
  6. Rita trappa

Den som har största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården." Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

REGERINGSRÄTTENS

Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Åldersgränser och ersättningsetablering: betänkande

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Målet för svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård  målet för hälso- och sjukvården är enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763) en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt 2 § hälso- och sjuk- vårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården  Denna lag tillämpas på tillhandahållandet av den hälso- och sjukvård som som främjar hälsa och välfärd och av hälso- och sjukvårdstjänster hos befolkningen i området.

SFS 1997:142 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Cirkusdjur she

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Nationellt mål.

SFS 1997:142 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).
Riktvärde kolesterol

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen carina hamilton ovesholm
karta falkenberg halmstad
scenskolan hur många år
sr 309 brevetti
material engelska
alibaba trendyol

Kallelse till Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 2019-04

Läs hela hälso- och sjukvårdslagen hos riksdagen vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården.

Hälso-och sjukvård - csdsamverkan

Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Mål för hälso- och sjukvården 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

• Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den  Även om befolkningens hälsa påverkas av hälso- och sjukvården ansvaret att påverka det god hälsa och en vård på lika villkor för hela att nå detta mål. Målet för svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.